Ga naar de inhoud

Signalenonderzoek

Binnen een organisatie kunnen er verhalen circuleren over ongewenst gedrag, al dan niet in combinatie met daadwerkelijke meldingen hiervan door medewerkers. Er kan sprake zijn van losse incidenten, maar er kan ook een relatie zijn met een al langer bestaande organisatiecultuur. Een dergelijke situatie leidt vaak tot veel onrust, onzekerheid en onveiligheid in een organisatie. In de eerste plaats voor de betrokkenen en andere getuigen. Daarnaast kan ook de reputatie van de organisatie grote schade oplopen.

In een dergelijke situatie kan vanuit de leiding worden besloten een onafhankelijk signalenonderzoek te laten uitvoeren. De leiding geeft daarmee direct aan de situatie en het onderwerp serieus te nemen. Het signalenonderzoek is erop gericht om erachter te komen of en wat er aan de hand is en in welke omvang. Daarnaast worden de signalen geduid en worden mogelijkheden aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens het onderzoek vinden op transparante en onbevooroordeelde wijze interviews plaats, onder meer met de melders (indien bekend) en het verantwoordelijke management. Bij een signalenonderzoek vindt dit (in principe) op anonieme basis plaats en wordt de geïnterviewden die anonimiteit vooraf toegezegd. Afhankelijk van de aard en omvang van de onderzoeksopdracht kan ook gebruik worden gemaakt van een anonieme survey onder medewerkers.

Elk onderzoek naar aanleiding van signalen vereist namelijk maatwerk en specifieke expertise. Ik werk hierbij samen met een team van professionals met veel onderzoekservaring (onder meer binnen gemeenten, onderwijs en de zorg). In de eerste plaats stemmen wij de opportuniteit en de aard van de onderzoeksopdracht zorgvuldig met u af. Dat geldt ook voor de wijze van informeren tijdens het onderzoek en de wijze waarop de eindrapportage plaatsvindt.