Ga naar de inhoud

Intervisie

Voorbeelden van vragen

 • Heb je vragen over je persoonlijke ontwikkeling of wil je de opbrengst van een eerder traject in de praktijk borgen?
 • Is er een concrete kwestie waarmee je rondloopt?
 • Wil je leren bewuster met situaties, die voor jou lastig zijn, om te gaan?
 • Wil je daarop samen met ‘gelijkgestemde’ anderen reflecteren en leren hoe die omgaan met hún vragen?
 • Wil je bijdragen aan je eigen ontwikkeling en die van anderen?
 • En je daarbij ontwikkelen in vaardigheden als vragen stellen en feedback geven?

Resultaat

Wanneer je deelneemt aan intervisie:

 • Krijg je zicht op de vragen die in je werk spelen
 • Wordt je zelfinzicht vergroot
 • Neemt je effectiviteit in je werk/leven toe
 • Leer je hoe anderen met hun vragen omgaan
 • Leer je belangrijke vaardigheden, zoals vragen stellen, feedback geven en luisteren
 • Krijg je zicht op de vraag welke aanvullende leervormen voor jou gewenst zijn (bij voorbeeld training of coaching)
 • Ontwikkel je een sterke en duurzame band met de andere deelnemers

Werkwijze

Bij intervisie bepalen de deelnemers de inhoud van elke bijeenkomst. Uitgangspunt is de formulering van een vraag rondom het werk, die een deelnemer bezighoudt. Het onderwerp van een vraag kan uiteenlopen: soms gaat het om een thema dat iemand al langer bezighoudt, soms is er de wens om meer zicht te krijgen op een actuele situatie. Het doel van intervisie is om samen met anderen op je vraag te reflecteren. Door naar concrete situaties te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag vergroot je je zelfinzicht en effectiviteit. De begeleider structureert de bijeenkomsten, brengt diverse gespreksmodellen in, verdiept de interactie, en oefent de deelnemers in intervisie- en coachingsvaardigheden.

Een intervisiegroep bestaat uit circa 5 personen en komt eens in de 8 weken bijeen. Op basis van de achtergronden en wensen van de deelnemers wordt een groep gevormd. Deelnemers kunnen zowel uit verschillende organisaties als, onder voorwaarden, uit dezelfde organisatie afkomstig zijn.

Voor meer informatie over werkwijze neem gerust contact op: info@daanlimburg.nl; 06-51173501