Kwaliteit

Registratie, certificeringen, professionalisering


Senior Practitioner Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO)

Daan Limburg is bij de NOBCO en de European Individual Accreditation (EIA) gecertificeerd op het niveau van Senior Practitioner. Voor een overzicht van de eisen die aan deze certificering zijn verbonden klik hier.

De externe beoordeling van trajecten die ik heb begeleid, waarbij de evaluaties van mijn klanten worden betrokken, maakt hier deel van uit.

Zowel voor de blijvende registratie als Senior Practitioner bij de NOBCO als voor de continuering van een aantal van onderstaande verbindingen neem ik deel aan intervisie/supervisie en volg ik de nodige cursussen op mijn vakgebied.

  • Lid Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs Noloc (erkend loopbaanprofessional)
  • Coach/trainer, associate van de Baak, Management Centrum VNO-NCW
  • Associate Coach OnzeCoach (www.onzecoach.nl)
  • Trainer Bemiddeling & Mediation Haaglanden

Zie verder ook onder visiewerkwijze en overzicht werkervaring/opleidingen