Meteen naar de inhoud

Lifecoaching, “je werk en je leven”

Heb je het gevoel dat je leven z’n gangetje gaat? Ben je gemotiveerd voor je werk? Klopt je balans tussen werk en privé? Zoek je contact met wat je inspireert? Wil je met vertrouwen naar de toekomst kijken?
Veel mensen werken hard en zijn sociaal actief. Zij komen er niet of nauwelijks aan toe om stil te staan bij hun werk en hun leven. Lifecoaching biedt daarvoor de ruimte. Het brengt je in contact met wat je inspireert. Dat kan iets persoonlijks zijn, maar ook iets dat je eigen leven overstijgt. Wanneer je ervan bewust bent wat je gaande houdt, komt er flow in je leven. Met vertrouwen kun je dan je eigen plaats innemen.

Inhoud

Je werk maakt een belangrijk onderdeel van je leven uit. Vaak is het meer dan alleen een manier om geld te verdienen. Je werk kan eraan bijdragen dat je leven ook een bepaalde zin en betekenis krijgt.
Lifecoaching besteedt om te beginnen aandacht aan de verhouding tussen je persoonlijke levensgeschiedenis en je werkverhaal. Welke levensfeiten zijn van invloed geweest op de keuzes die je hebt gemaakt? Daarbij valt te denken aan verwachtingen vanuit je familie en aan ingrijpende gebeurtenissen.
Vervolgens wordt erbij stil gestaan of je, als gevolg van je levensloop tot nu toe, nog voldoende in contact bent met wat je eigenlijke talent is en wat je inspireert. Ook mogelijke bovenpersoonlijke bronnen van inspiratie krijgen hierbij aandacht. Kun je die vinden in een bepaalde levensovertuiging, religieus of humanistisch?
Tenslotte komt de vraag aan de orde hoe je die verkregen inzichten daadwerkelijk kunt vertalen naar je werk en leven. De bedoeling is daarbij om meer ruimte te maken voor wat jou eigen is.
Contact met wat je inspireert en wie je eigenlijk wilt zijn geeft nieuwe zin – in de dubbele betekenis van het woord – aan je werk en leven!

Opbrengst

  • verbinding met wat jou eigen is; de rode draad in je levens- en werkverhaal
  • verbinding met een (boven)persoonlijke bron van inspiratie
  • verbinding met wat voor jou zingevend is en een concrete vertaling daarvan naar je huidige (werk)leven

Werkwijze

De basis werkvorm is het gesprek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van filmbeelden, muziekfragmenten, tekenopdrachten en geleide meditaties. Voor de tijd tussen de bijeenkomsten worden praktische en bezinnende opdrachten gegeven.

Lifecoaching wordt zowel individueel aangebonden als in groepsverband. In dat geval bestaat de groep tenminste uit vier en ten hoogste uit acht personen. Aanvullend op de groepsbijeenkomsten bestaat de mogelijkheid van individuele gesprekken. Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van één dagdeel. De data van de bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers bepaald.