Meteen naar de inhoud

Loopbaanbegeleiding

Wil of moet je je bezinnen op je verdere loopbaan? Vraag je je af of je huidige functie nog wel bij je past? Ben je van het ene werk in het andere gerold? Staat je ‘loopbaan-ladder’ wel tegen de goede muur? Ben je nu meer een manager of een professional? Zou weggaan ook een “vlucht” kunnen zijn? Door loopbaancoaching krijg je richting: op basis van het inzicht in je levensverhaal, je waarden en inspiratiebronnen, en je persoonlijkheid en kwaliteiten.

Inhoud

Veel mensen lopen met vragen rond over hun werk. Waar coaching zich richt op vragen die direct verband houden met de uitoefening van de huidige functie, gaat het bij loopbaancoaching om het verkrijgen van de goede loopbaanrichting in de toekomst. Daarbij is een aandachtspunt om de huidige functie en de eerder gemaakte keuzes niet te veel als een beperkend kader te laten werken.

Loopbaancoaching is een inspirerende zoektocht, waarin je vanuit verschillende invalshoeken naar jezelf gaat kijken. Met de zo verkregen zelfkennis word je je bewust van de criteria, die voor jou in je werk van essentieel belang zijn. Deze kunnen bij voorbeeld samenhangen met de soort rol die je ambieert, de cultuur van een organisatie, of het werkterrein. Op basis van deze criteria ga je ‘favoriete’ banen selecteren. De vraag aan welke van deze banen je je echt wilt verbinden wordt via een specifieke methode nader uitgewerkt en getoetst. Hierdoor wordt een verdere verdieping bereikt, en wordt het maken van een concreet actieplan mogelijk.

Resultaat

Een duidelijk en enthousiasmerend eigen loopbaanadvies, alsmede een concreet en uitvoerbaar actieplan, op basis van:

  • een gegroeid inzicht in de betekenis van je levensverhaal: je wordt je onder meer bewust van werk- en levensthema’s, en de betekenis van je huidige levensfase;
  • je persoonlijke waarden in werk en leven (ook ten opzichte van ‘meegekregen’ normen en overtuigingen);
  • inzicht in je kwaliteiten en talenten;
  • inzicht in je inspiratiebronnen;
  • de vanuit bovengenoemde invalshoeken verzamelde criteria, die voor jou in je werk van groot belang zijn;
  • een vertaling en uitwerking van deze criteria naar concrete functies.

Werkwijze

Aan een loopbaantraject gaat altijd een vrijblijvend intake-gesprek vooraf. Een traject bestaat normaal gesproken uit 7 gesprekken (van circa 1,5 uur). Op verzoek kan een “op maat” traject worden samengesteld, bij voorbeeld om in kortere tijd hetzelfde resultaat te bereiken, dan wel om inzicht te krijgen in een specifiek onderdeel van het gehele traject. Tevens bestaat de mogelijkheid om een vergelijkbaar traject samen met anderen te doorlopen (5 bijeenkomsten van een dagdeel, met in totaal 4 deelnemers).