Ga naar de inhoud

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling bij spanningen in relaties: mediation of conflictcoaching

Een goede samenwerking tussen collega’s of tussen teams/afdelingen is voor de resultaten en het werkplezier van wezenlijk belang. Gezien de verschillen tussen mensen is het echter onvermijdelijk dat zich onderling spanningen kunnen voordoen. Regelmatig worden deze niet of eenzijdig aangepakt, wat leidt tot grotere problemen op termijn. Door mediation of conflictcoaching wordt gewerkt aan  een  oplossing van een concreet conflict of een structurele verbetering van een werkrelatie.

Inhoud

Iedereen ergert zich wel eens aan een collega. Voor  sommigen is het echter een dagelijkse zorg, dat hun plezier en effectiviteit in het werk sterk beïnvloedt. Ook de onmacht die zij ervaren om een verandering in de situatie te bewerkstelligen speelt daarbij een belangrijke rol.

De impact van spanningen in de samenwerking kan geleidelijk en bijna ongemerkt groeien. Ergernissen en ziekteverzuim zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook van groot belang, zowel voor de betrokken personen als voor de organisatie, om conflicten bespreekbaar te maken. Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium.

Mediation en conflictcoaching zijn beide bemiddelingsmethoden, waarbij de betrokken personen onder begeleiding zelf zoeken naar een oplossing van hun probleem.

Bij mediation is er sprake van een concreet conflict tussen twee partijen, waarbij onder begeleiding van de bemiddelaar tot een door beide partijen gedragen oplossing wordt gekomen (waarvan de richting tijdens het proces duidelijk wordt). Vaak is dit ook een alternatief voor een juridische procedure, die veel geld, tijd en energie vraagt.

Vergeleken met mediation gaat conflict-coaching meer uit van een duidelijke en positieve intentie vooraf: het willen oplossen van spanningen vanuit de wens om de samenwerking op de korte en lange termijn te verbeteren. Aan de ene kant is het daardoor een vorm die diepgaander is, aangezien van de betrokken personen wordt gevraagd in zichzelf en elkaar te investeren. Aan de andere kant is het een “lichtere” vorm: minder formeel en bruikbaar in een vroeg stadium van spanningen in een samenwerkingsrelatie. Dat kan een relatie tussen twee personen zijn, maar ook bij voorbeeld binnen of tussen teams.

Resultaat

Bij mediation:
Een door de betrokken partijen gedragen oplossing van het conflict, die bindend is en in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

Bij conflictcoaching:
– Inzicht in de eigen behoeften, verwachtingen en eigenaardigheden, en in die van de ander;
– Inzicht in elkaars kwaliteiten en hoe deze aanvullend en positief kunnen worden aangewend;
– Inzicht in elkaars uitdagingen en ontwikkelpunten en op welke wijze daaraan vorm gegeven kan worden;
– Verbeterde communicatie, grotere openheid en toegenomen onderling vertrouwen;
– Betrokkenheid en commitment vanuit de context van de organisatie.

Werkwijze

Bij mediation is de tijdsinvestering afhankelijk van de noodzakelijke tijd om met betrokken partijen tot een gedragen oplossing te komen (indicatie: 2 dagdelen). Bij conflictcoaching wordt uitgegaan van een traject van 5 gesprekken van 1,5 uur. Aan de begeleiding gaat een vrijblijvende kennismaking/intake vooraf.

Voor meer informatie neem gerust contact op: info@daanlimburg.nl