Individuele coaching

Voorbeelden van vragen

Ben je tevreden over het contact dat je met anderen hebt in je werk? Hoe open of gesloten treed je mensen tegemoet? Levert je samenwerking met anderen bevredigende resultaten op? Heb je minder invloed dan je zou willen? Loop je in de omgang met mensen vaak tegen dezelfde dingen aan?  Heb je regelmatig conflicten of ervaar je weerstand?

Door individuele coaching leer je jezelf beter kennen en ga je je op een nieuwe manier verbinden aan je werk.

Inhoud

De meeste mensen hebben weinig tijd. Vaak is de invloed vanuit hun omgeving groot. Door coaching maak je even pas op de plaats en ga je zelf verantwoordelijkheid nemen om een verandering in de eigen situatie te bewerkstelligen. Reflectie en het zetten van concrete en haalbare stappen gaan al tijdens het coachingstraject hand in hand.
Je leert je op een nieuwe manier verbinden, vanuit een gegroeid inzicht in jezelf èn een aangepast beeld van je werkomgeving. Om optimaal aan deze verbinding vorm te geven zal, waar mogelijk en wenselijk, de organisatie actief bij het coachingstraject worden betrokken.

Dat neemt niet weg dat je zelf eigenaar over de inhoud blijft.

Resultaat

De resultaten zijn afhankelijk van je specifieke vraag. Door het coachingsproces:

  • Krijg je scherper zicht op je gedrag en de effecten daarvan (op jezelf en anderen);
  • Krijg je zicht in de achterliggende mechanismen;
  • Leer je belemmerende overtuigingen los te laten;
  • Ervaar je meer rust in situaties die je eerder lastig vond;
  • Leer je verschillende perspectieven in te nemen;
  • Wordt helder wat je meer aandacht wilt geven, meer van jezelf wilt laten zien;
  • Krijg je concrete ideeën en handvatten om deze richting te verwezenlijken.

Werkwijze

Aan een coachingstraject gaat altijd een vrijblijvend intake-gesprek vooraf. Een traject bestaat normaal gesproken uit 5 tot 7 gesprekken (van circa 1,5 uur). Afhankelijk van de situatie kunnen vormen van “e-coaching”(telefonisch, mail) worden geïntegreerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een intensief traject van een aantal dagen (op een externe locatie, twee sessies per dag, desgewenst aangevuld met oefeningen op het gebied van lichaamswerk en mindfulness).