Ga naar de inhoud

Deelnemers en reacties

Aan de training Ik en Conflict heeft in de loop der jaren een diverse groep deelnemers deelgenomen: zowel qua leeftijd en ervaring, als qua functies en kenmerken van de betrokken organisaties. En natuurlijk qua leervragen! Een aantal voorbeelden van deelnemers:

* Mediators, bemiddelaars (zelfstandig / gespecialiseerde bureaus)
* Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg HBO-Raad
* Verandermanager Ministerie van VROM
* Teamleider CA Rabobank
* P&O Adviseur Multibedrijven
* Senior Adviseur Marketingcommunicatie Delta Lloyd
* Projectleider Theodorus Niemeijer B.V.
* Zorgteam manager Thuiszorg Rotterdam
* Controller Koninklijke Landmacht
* Regiomanager Ouderenzorg
* Senior Brand Manager Nutricia
* Personeel en Organisatie adviseur A&O Services
* Senior Projectleider WoningNet B.V.
* Supply Manager Ericsson Telecommunicatie B.V.
* Kwaliteitsmanager Kadaster
* Hoofd Juridische Zaken Wereld Natuur Fonds
* Wijkmanager Gemeente Utrecht
* Communicatieadviseur Interprovinciaal Overleg
* Unitmanager Expertisecentrum Politie
* Manager Bedrijfsbureau Ziekenhuis

Het globale waarderingscijfer voor Ik en Conflict is een 8,9.  Dit gemiddelde komt voort uit de meest recente evaluatie van 26 deelnemers.

En een aantal reacties:

* “Ik ben uit mijn groef”
* “Binnen de stress van je baan is Ik en Conflict een veilige haven om je eigen gedrag te toetsen, evalueren en verbeteringen aan te brengen t.a.v. conflicten”
* “Ik vond de trainers erg prettig om mee te werken. Open en eerlijk maar ook het bewaken van de emotionele grenzen hebben ze prima opgepakt”
* “Wat ik vooral goed vind is de voortdurende aandacht voor het aanscherpen van je eigen leerdoel”
* “Voldoende diepgang en tijd om daar waar nodig door te pakken”
* “Zeer kundige trainers die erg goed kunnen inspelen op behoefte en situaties die samenhangen met een ingebrachte casus”
* “Mijn belangrijkste inzicht is ‘de rode knoppen’, ik weet nu waar ze zitten en kan ermee omgaan”
* “Mooi om in zo’n diverse groep deelnemers ook veel van elkaar te leren”

Van deze diversiteit wordt tijdens de training optimaal gebruikt gemaakt, hetgeen het leren sterk bevordert. Tegelijkertijd is er gedurende de training veel aandacht voor de specifieke vertaling naar de eigen functie en werksituatie. Deze vertaling en borging kan na de training worden verlengd door  toevoeging van extra coachingsgesprekken.

“Op maat”

Voor specifieke functies/rollen wordt de training desgewenst ook “op maat” ontwikkeld en gegeven:

  • Leidinggevenden
  • HRM/HRD-professionals
  • Begeleidende beroepen (coaches, trainers, vertrouwenspersonen etc.)
  • Adviseurs
  • Bemiddelaars en mediators
    Een voorbeeld is de training aan bemiddelaars/mediators die zijn verbonden aan Bemiddeling en Mediation Haaglanden (www.bemiddelingmediation.nl)