Meteen naar de inhoud

Inhoud Training Ik en Conflict

Over de training
Wanneer er sprake is van weerstand en spanning staat er vaak iets op het spel. Er speelt bewust of onbewust iets wat voor jou van grote waarde is en dat je wilt beschermen. Juist dit maakt dat mensen bij spanning vaak in gedrag schieten dat niet effectief is. Bewust leren handelen in spannende situaties is daarom een kunst die veel voldoening geeft en die je relatie met jezelf en anderen aanzienlijk kan verbeteren.

‘Spanning ontstaat door het verschil in waar we zijn en waar we willen zijn’
Eckhart Tolle

De driedaagse training ‘Ik en Conflict’ kenmerkt zich door een onderscheidende visie en aanpak. In plaats van spannende situaties te voorkomen of proberen te beheersen, leer je om onvoorwaardelijk aanwezig te blijven bij de ervaring en gevoelens van dat moment. De innerlijke strijd die je in bepaalde gebieden van je leven voelt, zal hierdoor afnemen. Je komt weer in contact met vermogens die eerder waren afgesneden. Conflicten wijzen er immers op dat iets in ons te weinig ruimte krijgt om te leven.

Programma
Tijdens de driedaagse training staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Reflectie op je gedrag en het effect in situaties, die voor jou lastig of spannend zijn
 • Inzicht in de gekleurde ‘bril’ waarmee jij naar die situaties bekijkt
 • Bewustzijn over de achtergrond van jouw gedrag bij spanning
 • Verkrijgen van een ruimer perspectief en zelfbeeld
 • Omgaan met je interne criticus en groeien in zelfcompassie
 • Loslaten van “claims” ten opzichte van anderen

Resultaten
Na de training heb je als deelnemer:

 • Inzicht in jouw voorkeursgedrag in spannende situaties
 • Bewustwording van het effect en de achtergrond hiervan
 • Meer innerlijke rust en het vermogen om te kunnen kiezen bij spanning
 • Contact met vermogens die eerder waren afgesneden
 • Praktische handvatten om je ontwikkeling verder te borgen.

Over de werkwijze
Het programma bestaat uit drie plenaire trainingsdagen en een individueel coachgesprek. Voorafgaand aan het programma vindt een telefonische intake met iedere deelnemer plaats om het programma optimaal te kunnen afstemmen op ieders leerdoelen.

Bewustwording van eigen houding en gedrag, ervaren en doen staan tijdens deze driedaagse training centraal. De training kent een hoog interactief gehalte, waarbij de aanwezige verschillen tussen de deelnemers optimaal worden gebruikt. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en casuïstiek van de deelnemers. Om maximale vertaling naar de praktijk te borgen wordt tussen de trainingsdagen bovendien met praktijkopdrachten gewerkt. Om voldoende individuele aandacht en impact te garanderen wordt gewerkt met een groep van maximaal 8 deelnemers.

Wat betreft de visie op ontwikkeling wordt aangesloten bij het non-duale gedachtengoed / zijnsoriëntatie. Belangrijk daarin is het vermogen om in elke situatie aanwezig te kunnen zijn bij “hoe het is”. Niet wegrennen en ook niet wegzakken in onze moeilijkheden. Het oefenen in presentie blijkt ook de ingang om weer in contact te komen met oorspronkelijke kwaliteiten. Vanuit een ruimere kijk op onszelf en de werkelijkheid leren we onze identificatie met de geconditioneerde versie van onszelf (ego) meer los te laten. Vanuit die verkrampte versie van onszelf ontstaat immers vaak het overheersende reactieve gedrag, dat geen voldoening geeft.

Over de trainer
De training wordt verzorgd door Daan Limburg.

‘Conflict is meestal het ontbrekende puzzelstukje van
jezelf, van wie je werkelijk bent’

Doelgroep
De training is bedoeld voor:  Professionals (o.a. coaches, trainers, adviseurs, mediators), leidinggevenden, en ieder ander die effectiever wil leren omgaan met situaties die spanning oproepen.

Locatie
Maliebaan 45, Utrecht

Investering
De investering € 575,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief passie, inspiratie, inzicht, ontwikkeling en materialen.

Informatie en aanmelden
Wil je meer informatie of je aanmelden?
Stuur een mail aan info@daanlimburg.nl of bel met Daan (06-51173501).
Klik hier voor zijn artikel “Bewust leren in handelen in spannende situaties” uit Coachlink.