Ga naar de inhoud

Vragen en thema’s

Voorbeelden van thema’s en vragen (excl. thema “Veiligheid en Integriteit”)

* Vergroten van de aandacht voor de relationele kant binnen communicatie en samenwerking
* Stimuleren van een vertrouwensrelatie met collega’s
* Om kunnen gaan met weerstand, spanning en conflicten
* Bewuste keuzes kunnen maken in een actueel conflict
* Om kunnen gaan met eigen strenge eisen (perfectionisme) of weerstand tegen verandering
* Vergroten van de eigen invloed op de omvang en aard van je werk
* Meer kleur geven aan je eigen bijdrage, op authentieke wijze zichtbaarder worden
* Zicht krijgen op de criteria, die voor jou blij loopbaankeuzes van wezenlijk belang zijn

Op een dieper niveau spelen thema’s als:
* Je bent altijd druk maar vraagt je af waar je leven eigenlijk over gaat
* je doet je dingen maar vraagt je ondertussen af wat de zin daarvan is
* Je vraagt je af waarom je steeds weer in dezelfde situaties terecht komt?
* Je hebt het gevoel meer in huis te hebben dan je laat zien
* Ondanks de nodige sociale contacten kun je je toch eenzaam voelen
* Je heb niet het gevoel dat je voluit leeft
* Je voelt, ondanks waardering, geen innerlijke rust
* Je wilt innerlijke conflicten of oude kwesties oplossen
* Je komt moeilijk in contact met je gevoelens
* Je verlangt naar verdieping, naar een inspirerende visie op je leven en werk.