Welkom

Daan Limburg

Daan Limburg heeft sinds 2006 een eigen bureau, dat is gespecialiseerd in de begeleiding van vragen op het gebied van persoonlijke groei, samenwerking, loopbaan, en integriteit. Hij is gecertificeerd als senior coach (NOBCO), loopbaanprofessional en vertrouwenspersoon.
“De meeste mensen hebben moeite om bewust te handelen op gebieden die emotionele lading hebben. In situaties of fases in ons leven waarin dit speelt blijven we vaak hetzelfde gedrag vertonen. Vroeg of laat gaat deze aangepaste versie van onszelf ons echter belemmeren. Tegelijk groeit het verlangen om meer vanuit onze ware aard en werkelijke vermogens te handelen. Mijn begeleiding sluit bij deze intrinsieke behoefte aan: je eigenheid ontwikkelen en inbrengen in leven en werk”.

“Direct behoefte aan mijn gratis expertise?”