Welkom

Daan Limburg

Daan Limburg heeft sinds 2006 een eigen bureau, dat is gespecialiseerd in de begeleiding van vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, loopbaan en integriteit. Hij is gecertificeerd als senior coach (NOBCO) en vertrouwenspersoon (LVV) en daarnaast actief als adviseur en onderzoeker. “De meeste mensen hebben moeite om bewust te handelen in situaties, die voor hen spanning oproepen. In dergelijke situaties vertonen wij vaak hetzelfde gedrag. Vroeg of laat gaan dit gedrag en de effecten ervan belemmerd werken, zowel op individueel als organisatieniveau. Tegelijk groeit het verlangen om onze eigenheid meer te ontwikkelen en in te brengen. Mijn begeleiding sluit bij deze intrinsieke behoefte aan” (zie ook filmpje hiernaast met accent op coaching).

“Direct behoefte aan mijn gratis expertise?”