Ga naar de inhoud

Levensverhaal

Ik ben geboren in Deventer aan de IJssel als jongste in een gezin van zes kinderen. Als ik nu terugkijk op mijn loopbaan speelt het tot hun recht laten komen van mensen een belangrijke rol. In eerste instantie kwam die interesse tot uitdrukking door mijn studie rechten, waarin ik speciale aandacht had voor arbeidsrecht en mensenrechten. Als gevolg van mijn eigen werkervaringen verschoof deze invalshoek naar de vraag hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat medewerkers zich gezien voelen en blijven ontwikkelen. Ten slotte ben ik me gaan toeleggen op het stimuleren bij mensen van hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor.

Na mijn studie heb ik diverse functies vervuld, uiteenlopend van landelijk secretaris van een werkgeversorganisatie (voorloper LTO Nederland) tot secretaris van de Raad van Bestuur van een grote non-profitorganisatie (Nuffic). De wendingen in mijn eigen loopbaan hebben ook bijgedragen aan mijn interesse voor vragen van anderen op dit gebied. Naast mijn werk volgde ik meerjarige opleidingen aan de Universiteit Utrecht, respectievelijk op het gebied van strategisch management en coaching. Van 1999 tot 2006 was ik als coach en trainer verbonden aan De Baak, Management Centre VNO-NCW. In deze periode heb ik me gespecialiseerd in onder meer loopbaancoaching, teamcoaching, onderhandelen en conflicthantering. Overigens ben ik als associate nog steeds actief voor De Baak. Mijn interesse in het kunnen omgaan met verschillen heeft ook tot een boek geleid: “Werken met Verschil, de waarde van diversiteit voor mensen en organisaties”.

Vanaf 1998 heb ik mijn eigen bureau, waarvoor ik pas sinds 2006 fulltime werkzaam ben. Afhankelijk van de situatie verschilt mijn rol als begeleider: individuele coach, loopbaancoach, conflictbemiddelaar, vertrouwenspersoon, adviseur en onderzoeker.