Overzicht werkervaring / opleidingen

Werkervaring

1998 – heden Daan Limburg, Licht op Samenwerken, Den Haag
Coach, teamcoach, loopbaanbegeleider, bemiddelaar, vertrouwenspersoon
Coaching, bemiddeling, training en advisering bij vragen o.a. op het gebied van samenwerken, conflicten en loopbaan.

1999 – 2006 De Baak, Managementcentrum VNO-NCW, Noordwijk en Driebergen
De Baak verzorgt een groot aantal activiteiten op het gebied van opleidingen en management development in de meest brede zin van het woord.
Senior-coach/trainer
, o.a.:

  • coaching (persoonlijke effectiviteit en loopbaanvragen)
  • teamcoaching en intervisie
  • ontwikkelen van cursussen/trainingen en docent/trainer daarvan (o.a. conflicthantering en loopbaancoaching)
  • ontwikkeling en implementatie opleidingstrajecten voor organisaties (in-company).

1992 – 1998 Nuffic, Den Haag.
De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek (programmabeheer, diplomawaardering, consultancy, onderzoek, voorlichting).
Secretaris Raad van Bestuur

1987 – 1992 Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB), Den Haag.
De NCBTB was één van de drie centrale werkgeversorganisaties in de land-en tuinbouw. In 1995 is de LTO Nederland opgericht, waarin de NCBTB is opgegaan.
Landelijk secretaris

1986 – 1987 Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren, Rotterdam
Stafmedewerker

Opleidingen en cursussen (selectie):

2020 At the Edge of the Unknown, Bureau Nevejan

2018 Systems-Centered Training, Bureau Nevejan

2015 Masterclass Non Dual Coaching, Art of Life

2014 Opleiding Onderzoek in Organisaties, Schouten & Nelissen University

2012 Transformationeel coachen in non-dualistisch perspectief, Life University

2011 Opleiding tot vertrouwenspersoon, Hubert Consult

2008-2010 Opstellingen, toepassing “opstellingen” binnen individuele coaching en teamcoaching; Anja Brasser en Wieger Janse.

2006 Teamcoaching: The intensive, School voor Coaching/Leiden

2005 Cultural Transformation Tools, Synnova Development/Den Haag

2001 Life Style Inventory(LSI) I en II, Human Synergistics-Doedijns/Wassenaar

2001 Loopbaancoaching, NPI Instituut voor Organisatieontwikkeling/Zeist

1999 Opleiding tot geregistreerd NMI-Mediator bij het bureau Van der Hoeven / Confluence/Langbroek

1997 – 1999 “Counselling in context” (huidige naam: “counselling, coaching & consulting”), tweejarige postacademische leergang aan de Universiteit Utrecht (Utrecht School of Governance)

1994 – 1996 “Strategisch management”, tweejarige postacademische leergang aan de Universiteit Utrecht (Utrecht School of Governance); diploma “Master of Strategic Management” (MSM)

1979 – 1985 Studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Leiden

Nevenfuncties

Organisaties waarin ik bestuurlijke functies heb uitgeoefend: de Nederlandse Associatie voor Counselling (NAC), de medefinancieringsorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking Novib en ICCO;  de NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling); VICB (Vereniging Internationale Culturele betrekkingen) en sportverenigingen.

Relevant vrijwilligerswerk

Ik ben op dit moment actief als dialoogbegeleider bij Amnesty International en als trainer bij Bemiddeling & Mediation, een organisatie die in de regio Haaglanden actief is op (met name) het gebied van buurtbemiddeling.