Ga naar de inhoud

Werkwijze

Belangrijke aandacht- en uitgangspunten (toegespitst op coaching):

 • Uitgebreide aandacht voor de kennismakingsfase, waardoor het mogelijk is de begeleiding te baseren op vertrouwen en commitment;
 • Onderdeel daarvan is een zorgvuldige intake. Op basis daarvan wordt de vraagstelling bepaald, inclusief de aard van de begeleiding;
 • Leerbereidheid, zowel bij de coachee, als wanneer dit speelt bij de betrokken leidinggevende/organisatie;
 • Afwisseling van leervormen om het leerproces van de persoon optimaal te stimuleren (inclusief vormen die de coachee laten kennismaken met een ruimer perspectief op de werkelijkheid dan zijn/haar gebruikelijke manier van kijken: bij voorbeeld een visualisatie of een meditatieve oefening);
 • Specifieke aandacht voor de waarde van het “hier en nu” proces tussen coach en coachee: wat wordt nu ervaren, geobserveerd, gedacht, gevoeld, gewild?;
 • Combinatie van directe toepasbaarheid en aandacht voor de borging op langere termijn: o.a. door regelmatige (tussen)evaluaties en een impactmeting enige tijd na afloop.

Kwaliteiten

Welke rol ik ook uitoefen, de volgende kwaliteiten zijn mij “eigen” (en worden mij door klanten ook toegedicht):

 • betrokkenheid
 • stimulerend: geloof in en kunnen stimuleren van de ontwikkeling van mensen
 • diepgaand èn praktisch: ontwikkeling op basis van blijvende inzichten en “tijdloze wijsheden” en de vertaling daarvan naar concrete en haalbare stappen in de werkomgeving
 • oog voor de bredere context, verbindend
 • integer en zorgvuldig

Voor meer informatie over mijn visie klik hier. Voor meer informatie over referenties en de kwaliteitsbeoordeling door externe instanties klik onder Kwaliteit en Klanten.