Werkwijze

Belangrijke aandacht- en uitgangspunten:

 • Uitgebreide aandacht voor de contractfase, waardoor het mogelijk is de begeleiding te baseren op vertrouwen en commitment;
 • Onderdeel daarvan is een zorgvuldige intake. Op basis daarvan wordt de vraagstelling bepaald, inclusief de aard van de begeleiding;
 • Leerbereidheid, zowel bij de coachee, als bij de opdrachtgever/leiding;
 • Vergroting van zelfsturend vermogen, door bewustwording van de effecten en achtergrond van het eigen gedrag, en het vermogen om objectiever naar je omgeving te kijken;
 • Inzichten als vertrekpunt: vanuit een toegenomen verbinding met wat er nu speelt ontstaan wezenlijke inzichten over wat jou te doen staat;
 • Concrete handelingsalternatieven om die inzichten naar de werkpraktijk te vertalen;
 • Afwisseling van leervormen om het leerproces van de persoon optimaal te stimuleren (inclusief vormen die de coachee laten kennismaken met een ruimer perspectief op de werkelijkheid dan de zienswijze van de persoonlijkheid/ego en het daaraan gekoppelde denken: bij voorbeeld een visualisatie of een meditatieve oefening);
 • Specifieke aandacht voor het proces in het “hier en nu”: wat wordt nu ervaren, geobserveerd, gedacht, gevoeld, gewild?;
 • Combinatie van directe toepasbaarheid en aandacht voor de borging op langere termijn: o.a. door regelmatige (tussen)evaluaties en een impactmeting enige tijd na afloop.

Kwaliteiten

Welke rol ik ook uitoefen, de volgende kwaliteiten zijn mij “eigen” (en worden mij door klanten ook toegedicht):

 • betrokkenheid
 • stimulerend: geloof in en kunnen stimuleren van ontwikkeling van mensen
 • diepgaand èn praktisch: ontwikkeling op basis van blijvende inzichten en “tijdloze wijsheden” en de vertaling daarvan naar concrete en haalbare stappen in de werkomgeving
 • oog voor de bredere context, verbindend
 • integer en zorgvuldig

Voor meer informatie over mijn visie klik hier. Voor meer informatie over referenties en de kwaliteitsbeoordeling door externe instanties klik onder Kwaliteit en Klanten.